Fungicídy 

 • Fungicídy

  Systémový fungicíd, vodou miešateľný kvapalný koncentrát na ničenie pôdnych a listových chorôb , spôsobených pravými plesňami (Oomycetes, Phytophtora, Pythiumm Perenospora). Účinná látka prípravkuje karbamátový fungicíd, propamocarb hydrochlorid, s odlišným mechanizmom účinku od ostatných, bežne používaných systémových fungicídov.

  100,09 € Do košíka
 • Fungicídy

  Fungicíd s hlbokým a systémovým účinkom, používa sa na prevenciu proti plesňovým chorobám poľnohospodárskych a zeleninových rastlín. Koncentrovaná suspenzia na riedenie vodou.

  340,94 € Do košíka
 • Fungicídy

  Fungicíd s hlbokým a systémovým účinkom. Koncentrovaná suspenzia na riedenie vodou. Účinná látka, Thiophanate-methyl, je prijímaná listami aj koreňmi. Pôsobí prevenčne proti širokému spektru hubových chorôb v obilninách a iných plodinách.

  125,65 € Do košíka