Profi balenia 

Podkategórie

 • Herbicídy

  Postrekový postemergentný herbicídny prípravok Clinic Up vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou je určený na ničenie vytrvalých i jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch a vinohradoch a na nepoľnohospodárskej pôde.

  58,20 € Do košíka
 • Herbicídy

  Glyfogan Super je totálny listový herbicíd na ničenie všetkých burín, hlavne pred plánovanou rekultiváciou a zakladaním nových trávnych plôch. Účinná látka : glyphosate IPA 480 g/l

  13,01 € Do košíka
 • Fungicídy

  Systémový fungicíd, vodou miešateľný kvapalný koncentrát na ničenie pôdnych a listových chorôb , spôsobených pravými plesňami (Oomycetes, Phytophtora, Pythiumm Perenospora). Účinná látka prípravkuje karbamátový fungicíd, propamocarb hydrochlorid, s odlišným mechanizmom účinku od ostatných, bežne používaných systémových fungicídov.

  98,59 € Do košíka
 • Fungicídy

  Fungicíd s hlbokým a systémovým účinkom, používa sa na prevenciu proti plesňovým chorobám poľnohospodárskych a zeleninových rastlín. Koncentrovaná suspenzia na riedenie vodou.

  318,38 € Do košíka
 • Fungicídy

  Dithane DG Neo-Tec je kontaktný fungicíd proti širokému spektru chorôb, určený pre široké spektrum plodín.Vďaka svojmu mechanizmu účinku nevzniká rezistencia.

  216,23 € Do košíka
 • Herbicídy

  Selektívny, systémovo pôsobiaci listový herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v trávniku.

  121,87 € Do košíka
 • Fungicídy

  Anista je fungicíd vo forme kvapalného  suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa jarného, repy cukrovej, slnečnice a repky ozimnej a repky jarnej proti hubovým chorobám. Obsahuje účinnú látku azoxystrobin, ktorý patrí do chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty).

  499,84 € Do košíka
 • Fungicídy

  Postrekový prípravok Askon slúži na ochranu zeleniny proti hubovým chorobám. Charakterizuje ho dokonale zladený účinok v zelenine, vyvážená kombinácia účinných látok s výborným ochranným efektom, spoľahlivá istota aj pri vyššom tlaku chorôb, maximálne úrody a znamenitá kvalita produkcie či široké spektrum využitia v zeleninárstve.

  135,16 € Do košíka
 • Fungicídy

  Ridomil Gold je postrekový fungicídny prípravok vo forme dispergovateľného prášku určený na ochranu zemiakov a viniča proti hubovým chorobám. Má vynikajúci systémový a kontaktný účinok proti peronospóre viniča a plesni zemiakov. Pozor, len pre profesionálne použitie, nutné školenie pre profesionálnych pestovateľov!

  184,87 € Do košíka
 • Fungicídy

  Vondozeb 75 WG je postrekový fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl, určený na ochranu zemiakov, jablone, pšenice jarnej, pšenice ozimnej a cibule proti hubovým chorobám.

  211,76 € Do košíka