AKUMUTATOROVY POSTREKOVAC ELECTRA

FL005

Postrekovače

Bezpečný a vysoko výkonný elektrický postrekovač. Môže sa použiť pri starostlivosti o záhrady, zeleninové záhony, ovocné sady a skleníky. 

130,72 € s DPH

Potrebujete zistiť dostupnosť tovaru, alebo dodatočné informácie?

tel icon 033/5340301
alebo
0903 458 033

Rozprašovač je dodávaný s batériou 12 V s výkonom 7,2 Ah, s mikro-membránovým čerpadlom (maximálny prietok: 3 litre min.), ktorý umožňuje počas používania dosiahnuť hodnotu 5 bar, elektronickým regulátorom tlaku a indikátorom, ktorý umožňuje skontrolovať stav nabitia batérie.

Batériu nenechajte nikdy úplne vybiť.

- Postrekovanie možné 3 až 8 hodín.

- Vystrieka 6 až 10 nádrží postrekovej látky na jedno nabitie. (podľa nastaveného tlaku)

- Viď návod dodávaný k postrekovaču.

 

Aby batéria netratila svoju účinnosť, musí byť dobíjaná až do úplného nabitia každých  5 až 6 mesiacov.

Otočením potenciometra nabíjacej jednotky (na postrekovači) do prava, ho nastavte na maximum.

Prepnite vypínač do polohy ON , zapnite nabíjačku.

Stav nabitia batérie skontrolujte na postrekovači pomocou stavových kontroliek:

červená – vybitá (postrekovač nefunguje)     žltá – čiastočne vybitá     zelená – nabitá

Postrekovač je vhodný výhradne na rozstrekovanie vodných roztokov, ktoré sa bežne používajú na ošetrovanie rastlín: prostriedky naničenie hmyzu,fungicidy, herbicidy, a výživa pre listy.

Pripravte chemický prípravok v oddelenej nádobe a vlejte ho do postrekovača cez  filter.

Na postrekovači prepnite vypínač do polohy ON a nastavte pracovný tlak pomocou tlakového potenciometra.

Postrekujte stlačením spúšte na rukoväti.

Po ukončení postrekovania, vypláchnite dobre nádrž, spúšť s nástavcom a tryskou.

Nevhodné použitie, alebo mechanické poškodenie, zbavuje výrobcu akejkoľvek zodpovednosti.

Nezasahujte do bezpečnostných zariadení.

Nenechávajte postrekovač v blízkosti tepelných zdrojov alebo na mraze.

Nepoužívajte na postrek riedidlá, agresívne chemické a naftové výrobky.

Nenechávajte postrekovač na dosah deťom.

Nepostrekujte toxickými alebo inými škodlivými látkami osoby, zvieratá alebo potraviny.

 

O bateriu sa treba starať !

V prípade, že sa bateria nenabije:

- Bateria bola úplne vybitá a môže sa úplne poškodiť. Čím skôr bateriu nabite.  

- V tom prípade vyberte bateriu z postrekovača a nabite ju autonabíjačkou na 12V.