Aktuality

18 sep 2020

Prstnatec obyčajný

Nebezpečná burina, stále častejšia na futbalových trávnikoch

Prstnatec obyčajný sme už na futbalových trávnikoch zaregistrovali dávnejšie. Hlavne na ihriská v južnejšie položených miestach.
Je to vytrvalá sivasto zelená tráva, s plazivými výbežkami až 1 m dlhými. Steblá sú poliehavé. Práve poliehavé steblá a  dlhé podzemné korene ju robia nebezpečnou.
Existujú herbicídy, ktoré ju likvidujú, avšak likvidujú aj iné druhy tráv.
Problém nastáva aj pri rekonštrukcii ihriska, nakoľko vytvára 5-7 cm pod povrchom neskutočnú spleť koreňov, ktoré ak sa neodstránia, sú zdrojom nových rastlín.