Detail

15 jan 2018

Stroj Air2G2 novinka v ponuke služieb.

Momentálne najvyhľadávanejší aerifikačný stroj, vďaka ktorému dochádza k narušeniu zhutneného pôdneho profilu, pričom povrch ostáva hrateľný.

Stroj Air2G2 je samochodný stroj s hydrostatickým pohonom, ktorý má namontované 3 sondy. Sondy sa zapichnú do pôdneho profilu a cez ne je z kompresora vtláčaný vzduch do pôdy. Je vstrekovaný ako vertikálne, tak aj horizontálne.

 Vďaka tejto technológií dochádza:

  • k narušeniu zhutnenia a zlepšuje sa tak prísun vzduchu a živín ku koreňovému systému.
  • zlepšuje sa celková drenáž
  • zlepšuje sa pórovitosť pôdneho profilu

 Pracovná hĺbka je od 17,5 do 30cm (zavisí ako dlhé sondy sa na stroj namotnujú).

 Ideálny na použitie:

  • greeny, odpaliská a bankre na golfových ihriskách
  • športové plochy (futbalové, kriketové a tenisové ihriská)
  • záhony, a okolie koreňov stromov

Vďaka svojim rozmerom a ľahkej manévrovateľnosti je ideálny aj na miesta, kde je ťažší prístup.

VIDEO UKÁŽKA PRÁCE STROJA.

 Tento stroj je novou posilou v našom sortimente ponuky služieb.

V prípade záujmu o cenu na službu týmto strojom priamo u vás, nás môžete kontaktovať emailom na kmetyova@engo.sk,alebo telefonicky na 0903772570.