Kto sme?

Firma ENGO je na trhu už od roku 1992 a od svojho začiatku sme smerovali k jedinému cieli - zabezpečiť dostupnosť nových technológií a výrobkov pre odvetvie moderného poľnohospodárstva a okrasného zahradníctva.

V súčasnosti sa firma ENGO špecializuje na profesionálne trávníky - a to dodávku špeciálných výrobkov, technológií a "know-how" pre ošetrovanie existujúcích a tvorbu nových trávníkov. Zameriavame sa mimo iné na oblasť vinohradníctva, lesníctva, škôlkárstva.

Pre maloobchod ponúkame systém predaja PW certified gardencenter. Je to systém garancie pre spotrebiteľa, že dostáva naozaj certifkované rastliny a zodpovedajucu odbornosť.

Z výrobkov sa prezentujú hlavne značky KRIKETS trávne zmesi a hnojivá pre trávnik, ENGO hnojivá, PW výrobky, rašelinové výrobky GRUNT.

V decembri 2013 spoločnosť ENGO s.r.o. získala medzinárodný CERTIFIKÁT ISO 9001:2008 ENGO s.r.o. Norma 9001:2008 je uznávaná na medzinárodnej úrovni ako štandard pre riadenie kvality.

Certifikácia sa vzťahuje na všetky procesy spojené s riadením projektov pre golfové a futbalové ihriská a obchodnú činnosť s komoditami pre záhradné centrá, pestovateľov a spotrebiteľov.

Spolupracujeme s prestižnými golfovými a futbalovými ihriskami. Od roku 2008 sme riadnym členom EIA (European Irrigation Association).

Realizovali sme obrovské medzinárodne projekty na výstavbu futbalových a golfových ihrísk okrem iného v Rusku, Ukrajine, Kazachstánu.


Sme tu pre vás nielen na Slovensku