Poradenstvo

Realizujeme poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

Golf:

Developerská fáza:

 • Dizajn ihriska – výber golfového architekta,konzultácia dizajnu ihriska, výber architekta interiéru
 • Rozpočet - výstavba ,prevádzkové náklady, predpokladané príjmy
 • Výstavba – výber dodávateľskej firmy na výstavbu

Pre-opening service:

 • Grow-in /Greenkeping
 • Nábor pracovníkov
 • Výber strojového parku a dodávateľa strojov a mechanizácie
 • Závlahový systém a riešenie čerpacej stanice vrátane úpravy vody
 • Plány hnojenia a dodávky hnojív
 • Biznis plán
 • Marketing

Post-opening:

 • Agronomické poradenstvo – analýzy pôdy a vody , výživa rastlín, diagnostikácia chorôb
 • Greenkeping
 • Diagnostika závlahového systému
 • Biznis plán

Futbal:

 • Dizajn štadionu – výber dizajnéra
 • Závlahový systém a riešenie čerpacej stanice vrátane úpravy vody
 • Vykurovací systém
 • Drenážny a drenážno-ventilačný systém
 • Plány hnojenia a dodávky hnojív
 • Agronomické poradenstvo – analýzy pôdy a vody , výživa rastlín, diagnostikácia chorôb, regeneračné zásahy na trávniku
 • Greenkeping
 • Diagnostika závlahového systému
 • Výber strojového parku a dodávateľa strojov a mechanizácie

Záhradné realizácie a verejná zeleň:

Záhradné realizácie a verejná zeleň:

 • Plány hnojenia a dodávky hnojív
 • Agronomické poradenstvo – analýzy pôdy a vody , výživa rastlín, diagnostikácia chorôb, regeneračné zásahy na trávniku
 • Návrhy a realizácie záhrad
 • Návrhy závlahového systému
 • Návrhy arboristických riešení