balenie

Fungicídy 

  • Fungicídy

    Systémový fungicíd, vodou miešateľný kvapalný koncentrát na ničenie pôdnych a listových chorôb , spôsobených pravými plesňami (Oomycetes, Phytophtora, Pythiumm Perenospora). Účinná látka prípravkuje karbamátový fungicíd, propamocarb hydrochlorid, s odlišným mechanizmom účinku od ostatných, bežne používaných systémových fungicídov.

    140,40 € Do košíka
  • Fungicídy

    Postrekový prípravok Askon slúži na ochranu zeleniny proti hubovým chorobám. Charakterizuje ho dokonale zladený účinok v zelenine, vyvážená kombinácia účinných látok s výborným ochranným efektom, spoľahlivá istota aj pri vyššom tlaku chorôb, maximálne úrody a znamenitá kvalita produkcie či široké spektrum využitia v zeleninárstve.

    190,80 € Do košíka