Pomoc Ukrajine

Priama vojenská invázia, ktorá sa začala vo štvrtok 24.2.2022 znamená pre Ukrajinu deštrukciu, množstvo mŕtvych, zranených a ľudí na úteku. 

V takejto situácii chceme prejaviť solidaritu a poskytnúť svoju pomoc, nakoľko nemáme s Ukrajinou len spoločnú hranicu, ale aj naša firma ENGO, s.r.o. pôsobí na Ukrajine od roku 2000 a vďaka úzkej spolupráci máme vytvorené veľmi dobré pracovné aj medziľudské vzťahy. 

Na čo budú použité peniaze?

Aj keď je v súčasnosti zložité predvídať vývoj situácie, chceme byť pripravení pomôcť prioritne zamestnancom a ich rodinám na našej pobočke v Ukrajine, a následne ich známym a všetkým ostatným, ktorí to v danej situácii potrebujú. 

Spoločnosť ENGO, s.r.o. dáva týmto verejný prísľub a zaväzuje sa, že 100% všetkých získaných financií pomôže zabezpečiť základné potravinové balíčky, zdravotnícke potreby, pitnú vodu a ďalšie potreby súvisiace s humanitárnou pomocou.  

V prípade potreby poputuje finančná pomoc aj na podporu ľudí, ktorí zo strachu o svoj život opustia Ukrajinu a prídu na Slovensko, aby mali šancu na bezpečný a dôstojný život, ako Liga za ľudské práva, Mareena, Nadácia otvorenej spoločnosti, Karpatská nadácia, Slovenská humanitná rada, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku, vrátane ukrajinských komunít a organizácii ako napríklad SME SPOLU / Ukrajina-Slovensko SOS, Ukrajinsko – slovenská iniciatíva a ďalšie budú môcť vďaka vašej podpore poskytnúť svoje odborné kapacity pri riešení akútnych potrieb ľudí z Ukrajiny a podporiť ich začlenenie sa do spoločnosti. Pomôžu im zabezpečiť základné životné potreby, právnu a psychologickú pomoc, sprostredkujú sieť kontaktov a budú im asistovať pri integrácii na pracovný trh či do vzdelávania.

PRIDAJTE SA A SPOLOČNE UKÁŽME UKRAJINCOM SOLIDARITU. 

ĎAKUJEME!

V prípade, že máte záujem podporiť Ukrajincov inou sumou, ako máme v ponuke, neváhajte nás kontaktovať na tel. č. +421 918 989 701 alebo emailom na director@engo.sk

CHCEM PRISPIEŤ

Aktuálne poskytujeme ubytovanie niekoľkým rodinám v priestoroch Lighthouse clubu v Trnave. Jedná sa o 6 matiek a 14 detí, ktoré sú priamymi príbuznými našich zamestnancov na Ukrajine. Ďakujeme za Vašu solidaritu, pomoc a že stojíte pri nás!

Ku dnešnému dňu sme s vašou pomocou vyzbierali 1️⃣8️⃣5️⃣0️⃣€.  ĎAKUJEME!