Pasca na hraboše pozinkovaná [7032]

FL003

Skladom

Pasce a ochrana pred škodcami

Pasca na hraboše a krtka pozinkovaná

4,69 € s DPH

Lopatkou odkryjeme krtinec, až sa dostaneme na vodorovnú chodbu, z oboch strán priechodnú. Otvor cca 10x10cm. Jamku vyčistíme od napadanej zeminy. - Stiskom ruky roztvoríme pascu a vložíme medzi čeluste poistný pliešok. - Pascu položíme tak, aby bol poistný pliešok kolmo na chodbičku. - Na pascu položíme dva kúsky tvrdšieho predmetu (aby sme nezasypali jamku), a opatrne zakryjeme zeminou, aby tam neprenikalo svetlo. - Krtko nikdy nie je len jeden. Preto pokračujeme v love zase na inom mieste.   Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 9. januára 2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, krtko nie je chránené zviera pod hrozbou pokuty. Pokiaľ Vám škodí na majetku, alebo ohrozuje vaše zdravie (v prípade vytknutia členku vo Vašej záhrade alebo trávniku) môžete ho zlikvidovať a zabitie nie je žiadny priestupok.
Len jeho plošné a hromadné zabíjanie, ktoré by mohlo viesť k jeho existencii je zakázané.