Rašelinové tablety pre vinohradníctvo

Rašelinové tablety pre vinohradníctvo

Tradičná technológia dopestovania viničových štepov je naočkovanie vybraných vinočových štepov vhodnými očkami. Po naočkovaní sú očká umiestnené do teplých priestorov, aby sa vytvoril kalus. Po vytvorení kalusu sa štepy umiestňujú - alebo do voľnej kôry, kde vytvárajú korene ako prostokorenné sadenice , alebo do rašelinových zakoreňovačov (kontajnerov ), o priemere 7 cm a výške 8-9 cm ( príp. aj iné podľa zvyklostí a technológie.

príp. do Jiffy rašelinovej tablety

Rašelinová tableta má v suchom stave priemer 50 mm a výšku po nabobtnaí 95 ( alebo 150 mm ), pH 5,5-6 .

V tomto prípade je dopestujeme tzv. obaľované sadenice, ktoré síce o niečo drahšie ako prostokorenné , ale majú mnohé výhody oproti sadbe prostokorennej, z ktorých najpodstatnejšia je minimalizovanie presadzovancieho šoku a vysoká ujatelnosť po výsadbe.

Rašelinové tablety alebo zakoreňovače majú mnohé výhody oproti plastovým. Hlavná výhoda je že nedochádza k deformáciam koreňa. Rašelina , či už v tablete, alebo v zakoreňovači prepúšťa vodu a nezabraňuje prerastaniu koreňov.Korene rastú prirodzene.

Pri správnom závlahovom režime sú rašelinové tablety a zakoreňovače ideálne médium pre rast a vývoj sadenice.

Pri zakladaní viníc sú zdravé sadenice veľkou investíciou, a preto ich kvalitá hrá veľkú úlohu.