Herbicídy

Herbicídy

Herbicídy sú chemické prípravky na ničenie rastlín.  Pokiaľ ničia všetky zelené rastliny na aplikovanej ploche hovoríme o totálnych herbicídoch. Ak ničia iba niektoré rastliny , hovoríme o selektívnych herbicídoch. Zámena pojmov môže mať fatálne následky.