NATURALIS - Zdravý rast

Naturalis – Zdravý rast je vodný extrakt z viacerých bylín. Je to pomocný rastlinný prípravok obsahujúci biologicky aktívne látky a stopové množstvo minerálnych látok pre lepšiu vitalitu, rast trávnika za chladného počasia. Zvyšuje prirodzenú obranyschopnosť rastlín proti abiotickému stresu. Napomáha zvyšovať schopnosť koreňových vláskov lepšie absorbovat vodu a živiny.  Doporučuje se použitie v kombinaci z vhodnými organickými  hnojivami príp. rastlinnými kondicionérmi. Pravidelnou aplikáciou se zvyšuje vitalita trávnikov po celú sezónu při pôsobení stresových faktorov.

Dávkovanie: 15-20 ml/1 liter vody tj. 4,5-6 ltr / 300 ltr vody /ha , príp. 9-12 ltr / 600 ltr/ha
Aplikujeme 1-2  krát za 14 dní príp. podľa potreby