Inštalácia umelého trávnika - Orenburg, Rusko

Naša prvá inštalácia umelého trávneho povrchu firmy Greenfields.
Realizovali sme kompletnú inštaláciu vrátane podložia .