Inštalácia umelého trávnika Štadion vernosti, Petrohrad, Rusko

Odstraňovali sme existujúci, nefunkčný  umelý trávnik, dobudovali sme drenážny systém do existujúceho podložia a inštalovali sme nový umelý trávny povrch.