Kazachstan - rekonštrukcia 4 futbalových štadiónov FK Kairat

ENGO vybudovalo štyri futbalové ihriská FC Kairat v Kazachstane

V máji 2015 získala spoločnosť ENGO s.r.o. prvý projekt na výstavbu štyroch futbalových ihrísk v Kazachstane pre futbalový klub FK Kairat v meste Almaty. 

Išlo o prvé ihriská vybudované s použitím technológie Fibresand (kedy je povrch spevnený špeciálnou zmesou piesku, organického materiálu a polymérnych vlákien), v súlade s požiadavkami FIFA.  

Práce boli zahájené koncom júna 2015, výsev posledného ihriska bol dokončený 30. septembra 2015. V októbri bola inštalovaná kotolňa na výhrev dvoch futbalových ihrísk v tréningovom areáli FC Kairat TALGAR. Prvý tréning sa na novom ihrisku uskutočnil už v  novembri. 

Podpísaniu kontraktu predchádzala návšteva a obhliadka objektov, vypracovanie reportov existujúceho stavu, analýza “bridging test“ na vhodnosť použitia miestnych dostupných inertných materiálov (piesok, štrk).

Výstavba prebiehala na 2 objektoch:

Futbalový tréningový areál FC Kairat TALGAR - 3 futbalové ihriská

Futbalová akadémia FC Kairat MAILINA - 1 futbalové ihrisko

Na projekte sa podieľali naši partneri CRL z Veľkej Británie a Pumpservis z Českej republiky. 

Výstavba zahŕňala inštaláciu závlahy, uloženie drenážnej vrstvy a koreňových zón za použitia technológie Fibresand, výsev,  inštaláciu výhrevu na dvoch ihriskách, čerpacích staníc a kotolne. 


Materiál na montáž systému závlahy, výhrevu, čerpacích staníc, kotolne a Fibresand technológie, spolu so strojovým vybavením bol dopravený  kamiónmi zo Slovenska. 

Okrem výstavby ihrísk ENGO s.r.o. dodávalo aj špeciálnu profesionálnu techniku na údržbu  trávnikov a hnojivá.


Realizačný tím pracoval skutočne vo veľmi extrémnych podmienkach. V priebehu výstavby sme sa stretli s mnohými komplikáciami,  vyplývajúcimi z miestnych špecifických podmienok. No silná motivácia a tímový duch pomohli prekonať všetky prekážky a konečný výsledok bol pre bás všetkých odmenou. 

Pozrite si ako to prebiehalo:

Príprava spodnej a vrchnej drenážnej vrstvy

Inštalácia závlahy a systému riadenia 

Inštalácia výhrevu 

Uloženie spodnej koreňovej vrstvy

Uloženie vrchnej koreňovej vrstvy 

Výsev

Inštalácia čerpacej stanice 

Inštalácia kotolne 

Výsledok projektu:

Pozrite si video z výstavby: