NSK Kijev

NSK Kijev

Národný športový komplex Olympijsky v Kyjeve, bol postavený v roku 1923 a potom niekoľko krát rekonštruovaný.

Posledná rekonštrukcia prebehla v roku 2008 - 2011. Na tejto rekonštrukcii sa zúčastnila aj firma ENGO s.r.o., ktorá patrila medzi kľúčových partnerov v procese rekonštrukcie štadióna.

Spolupracovali sme s írskymi firmami STRI a CRL.

Požiadavka od investora bola: kompletná rekonštrukcia trávnika, na konci ktorej bude trávnik, ktorý bude spĺňať najprísnejšie kritériá požadované od UEFA.

Každý krok bol dôkladne prekonzultovaný.

Počas rekonštrukcie boli urobené:

  • drenážny systém
  • zavlažovací systém. Inštalovali sme zavlažovací systém svetovej kvality od firmy Toro.
  • vykurovací systém. Vyhrievanie trávnika zabezpečuje 26 výkonných kotlov.
  • inštalácia čerpacej a filtračnej stanice. Kvalitná a výkonná čerpacia stanica je základom kvalitnej závlahy.
  • vrstvenie slojov. Každá vrstva musí byť presne zmeraná laserovým zrovnávačom.
  • pokládka trávnych kobercov .Na túto stavbu bolo privezených 33 kamionov trávnych roliek zo Slovenska. Transport a načasovanie bol veľmi náročný proces, ale firma Engo túto výzvu zvládla na100%.

 Vďaka príkladnej a obetavej práci všetkých zamestnancov firmy boli všetky práce úspešne dokončené v najlepšej kvalite v normách ktoré vyžaduje UEFA. V súčastnej dobe dosahuje trávnik päť hviezdičiek z piatich možných z UEFA štandardov. Ďalej pokračujeme v starostlivosti o trávnik až do ME 2012 .

  • do tejto starostlivosti patrí aj pravidelné prisvecovanie špeciálnymi lampami. Špeciálne lampy nahrádzajú nedostatok slnečného svetla. Presné miesta prisvecovania určuje špeciálny program. 

Na tomto štadióne sa odohrá aj finálový zápas ME 2012. Po šampionáte odovzdáme trávnik zákazníkovy.

Štadión prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, na konci ktorej bol výsledok, ktorý vidíte na obrázkoch. Trávnik dosahuje už teraz päť hviezdičiek z piatich. Sme radi , že práve naša firma sa zúčastnila na takomto projekte a svoju úlohu zvládla na výbornú.