Saudská Arábia -Jedahh štadión

V mesiacoch jún-júl 2016 sme realizovali v spolupráci s firmou CRL komplexnú rekonštrukciu štadióna Jedahh v Saudskej Arábii a zakladali trávnikovú škôlku ( o rozlohe futbalového štadióna) pre ten istý klub. Konštrukčné vrstvy a dodávané technológie boli na štadióne aj v škôlke rovnaké.

Priebeh prác:

Inštalácia drenážneho a závlahového systému

Inštalácia vykurovacieho systému

Inštalácia čerpacej stanice

Pokládka trávneho koberca