Výstavba Košickej futbalovej arény (KFA)

V lete 2019 sme začali s výstavbou hracej plochy na KFA. Nový štadion sa stavia na "zelenej lúke". Keď sme nastúpili, prebiehala už výstavba tribún. V Košiciach inštalujeme hraciu plochu - od drenážneho systému až po prvé kosenie trávnika.

Drenážny, závlahový a vykurovací systém

Inštalácia koreňovej zóny

Inštalácia hornej koreňovej zóny a výsev bude realizované na jar 2020.