Dosev

Dosev

Dosevom renovujeme trávnik a zvyšujeme jeho hustotu. Dosevom môžeme ale aj cielene meniť zloženie( zastúpenie jednotlivých druhov ) v trávniku. Nevyhnutné je zabezpečiť optimálne podmienky na klíčenie a vzchádzanie. Teplota vzduchu by ma byť nad 12 º C, optimálna je vysoká vlhkosť vzduchu. Doporučujeme pre výsevom odstrániť plsť.

Po výseve je dôležité dodržiavať správny závlahový režim . Na vysiatej ploche je treba dodržať obdobie kľudu min.4-6 týždňov , v závislosti na použitej trávnej zmesi, aby sa neporušili klíčiace rastliny.

Termín: spravidla 1x za sezónu - súčasť komplexnej regenerácie. Optimálne ak sa po aplikácii pieskuje. Po doseve je nutné, aby bol trávnik v kľude min. 4 týždne a nezničili sa klíčiace rastliny

Dosievané množstvo: 100-200 kg / ha , kvalitatívne rôzne zmesi

Náš stroj: Overseeder 1575 LV - 2 disky režú drážku do ktorej je umiestnené osivo

Ak máte záujem o bližšie informácie príp.o  vypracovanie cenovej ponuky na túto službu, kontaktujte nás tu.