Odfrézovanie trávnika

Popis činnosti stroja

Jedinečný stroj na zrezanie a odstránenie vrchnej vrstvy trávnika do hĺbky 5 cm. Zrezaním vrchnej vrstvy pôdy sa odstránia korene lipnice ročnej, plsť, organické zvyšky.
Bočný elevátor ihneď nakladá zrezaný materiál do vedľa idúceho prívesu.
Do zrezaného profilu je možné priamo dosiať,príp povrch ďalej upraviť a následne realizovať dosev.

Princíp regenerácie

Naše referencie rekonštrukcie odfrézovaním trávnika:

Podľa našich skúseností sa odfrézovanie trávnika realizuje s cieľom následného vyrovnania trávnika laserovým graderom. Systém rekonštrukcie prioritne rieši lipnicu ročnú, avšak nerovné a hru obmedzujúce plochy sa zdajú byť väčším problémom ako výskyt lipnice ročnej.

2022 - Komplexná rekonštrukcia trávnikovej plochy - BR Academy ( Brodno - časť Žiliny)

2021 - Odfrézovanie a založenie trávnika pre mládež - Horný čepeň

2021 - Komplexná rekonštrukcia a inštalácia závôlahového systému v obci Imeľ

2019/2020 - Komplexná rekonštrukcia futbalového ihriska ( hlavná plus tréningová plocha) - FC Šamorín

2018 - Komplexná rekonštrukcia futbalového ihriska s inštaláciou drenážneho a závlahového systému - Kalná nad Hronom

2018 - Komplexná rekonštrukcia futbalového ihriska - Novomeský futbalový klub

2018 - Komplexná rekoštrukcia futbalového ihriska - FK Zeleneč

2016 - Komplexná rekonštrukcia futbalového ihriska - Pasienky ( slovan Bratislava)