Pieskovanie - topdressing

Top dressing alebo pieskovanie je zapracovávanie  piesku ( resp. iného topdressing materiálu) do pôdneho profilu po aerifikácii.

  • Termín: minimálne 1x za sezónu - súčasť komplexnej regenerácie, optimálne ak sa pieskuje aj na jeseň
  • Množstvo piesku: cca 40 t - 60 t / ihrisko t.j.7200 m2 resp. 4-8 kg/m2
  • Piesok: kvalitný kremičitý piesok , frakcia 0-2 mm, príp. 0 -4 mm podľa kvality a zloženia pôdy

Výsledok

  • Zlepšuje príjem vody z pôdy
  • Zlepšuje drenážne schopnosti pôdy
  • Zlepšenie fyzikálnych vlastností  povrchovej časti vegetačného profilu a zlepšenie podmienok pre odnožovanie tráv
  • Zvyšuje porozitu pôdy
  • Znižuje možnosť tvorby prázdnych miest v trávniku a následne tvorbu buriny.

Nevyhnutné je pieskovanie hlavne na ťažkých ílovitých podkladoch

  • Náš stroj: Samonakladací pieskovač Easy spread

Ak máte záujem o bližšie informácie príp. o  vypracovanie cenovej ponuky na túto službu, kontaktujte nás tu.