Prevzdušnenie trávnika-aerifikácia

Prevzdušnenie trávnika-aerifikácia

Čo je to : uvoľnenie zhutnenia v koreňovej zóne, odstránenie zhutneného materiálu (a nahradenie top dressingom) . V utlačenej pôde sa znižuje sa množstvo pôdnych pórov , obmedzuje sa prístup vzduchu ku koreňom - rastliny prestávajú rásť.
Cieľ:
umožnenie „ dýchania koreňovej zóny" - zvýšiť prístup vzduchu ku koreňom

Vytvorenie pevného koreňového systému - lepšie odoláva stresom.
Koreňový systém - 80 % suchej hmotnosti rastliny - fungujúci koreňový systém - zdravá rastlina

Z hľadiská optimálneho rastu trávnika, hádam najdôležitejšie je zabezpečiť v pôde vyrovnaný pomer vzduchu a vody. Voda sa dá relatívne ľahko regulovať závlahovým a drenážnym systémom, omnoho zložitejšie je regulovať v koreňovej zóne dostatok vzduchu. Obsah kyslíka v pôde je kľúčom k zdravému rastu a vývinu koreňov a tým aj nadzemnej hmoty, k eliminácii rozvoja chorôb.

Otvory a "špunty", ktoré vzniknú po aerifikácií dutými hrotmi:

Do otvotov po aerifikácii  - piesok- inertný materiál , nestlačí sa , je zabezpečný neustály prísun vzduchu resp. prienik vody k drenáži.

Strojmi  Verti Drain možno robiť aerifikáciu t.j. prevzdušnenie plnými hrotmi  alebo hollow coring - prevzdušnenie dutými hrotmi. V druhom prípade vyberieme z pôdy "štuple", ktoré sa môžu nechať voľne na ploche , alebo hlavne v prípade ílovitej pôdy , pozberať .

Do otvorov, ktoré vzniknú v pôde sa pieskovaním dostane piesok.

Náš stroj VD 7215

Aerifikátor ťahaný za traktorom. Možnosť použitia dutých alebo plných hrotov.
Technické parametre stroja :
Pracovná šírka: 1,56 m ,
Aerifikácia plnými hrotmi: ( 12 x max 250 mm )
Aerifikácia dutými hrotmi: ( 19 x max 250 mm )
Hmotnosť :550 kg
Požiadavky na traktor: 30HP,3-bodový  záves kat.1, zdvih 800 kg

VD 7215

Ak máte záujem o bližšie informácie príp.o  vypracovanie cenovej ponuky na túto službu, kontaktujte nás tu.