Rekonštrukcia a výsevy tréningových plôch

Realizujeme komplexnú rekoštrukciu a následné výsevy tréningových plôch resp. plôch vyžadujúcich rekultiváciu.
Sme schopný spracovať plochy rôznej veľkosti, kde je prístup mechanizácie.
Na vyžiadanie robíme bezplatnú obhliadku plochy a vypracujeme cenovú ponuku. Kontaktujte nás mailom.

Postrek totálnym herbicídom

Pokiaľ je plocha zaburinená je potrebné ju pred samotným spracovaním pôdy postriekať totálnym herbicídom , aby sa zabránilo šíreniu burín po výseve.

Plocha po cca 7 dňoch po aplikácii totálneho herbicídu

Spracovanie pôdy

Blecavator - špeciálny stroj na spracovanie pôdy spracuje zeminu do hĺbky 10 cm a čiastočne ju urovná. Spracovanú pôdu následne urovnáme, valcujeme  a ak treba znovu následne spracujeme strojom BLECavator.
Konkrétny postup a množstvo úkonov záleží na povahe plochy, ktorá sa spracováva a aký výsledný štandard zákazník vyžaduje.

Plocha po spracovaní pôdy

Úprava terénu

Blec Power Box Rake je stroj na finálnu úpravu terénu, ktorý zároveň vyhrabáva a premiestňuje suť v pôde.

Výber osiva a hnojiva

Trávnu zmes na výsev konzultujeme so zákazníkom podľa požiadaviek budúcej trávnej plochy.
Doporučujeme pred výsevom resp. súčasne s výsevom aplikovať štartovacie hnojivo t.j. hnojivo s obsahom fosforu na podporu rastu koreňov.

Výsev

Výsev realizujeme špeciálnou sejačkou určenou na výsevy s voliteľným nastavením požadovaného vysievaného množstva.

Výsev v realizujeme vždy v dvoch smeroch
Plocha pred spracovaním
Spracovaná a vysievaná plocha