Kostrava červená

Kostrava červená (Festuca rubra)

Trávny druh s jemnými, úzkymi listami, sýtozelenou farbou. Vytvára veľmi hustý trávny koberec. Je vysoko odolná voči chladu , znáša nízke kosenie.

Kostrava červená má 3 poddruhy:

1. Festuca rubra rubra – Kostrava červená dlhovýbežkatá

 • Vytvára dlhé podzemné výbežky a efektívne zaplňuje prázdne miesta v trávniku.

2. Festuca rubra trichophylla – Kostrava červená krátkovýbežkatá

 • Vytvára krátke podzemné výbežky a svojim charakterom rastu a tvorbou trsu sa skôr podobá trstnatým typom tráv.

3. Festuca rubra commutata – Kostrava červená trstnatá

 • Je veľmi vytrvalá , vytvára veľmi husté trsy, má vysokú konkurenčnú schopnosť. Na miestach s nie ideálnymi podmienkami vytláča ostatné druhy z trávnika a stáva sa dominantnou

Hlavné využitie: všetky typy trávnikov, rôzneho využitia

Charakteristika

 • Typ: v závislosti na poddruhu
 • Hmotnosť osiva: 1 g/1000 semien
 • Klíčenie: 2-3 týždne
 • Hustota odnoží: 480-800 odnoží /100 cm2
 • Výška kosenia: 0,5-4 cm

Charakteristika v číslach:

 • Založenie 2
 • Samoobnova 4
 • Odolnosť voči záťaži 3-4
 • Hustota odnoží 2
 • Odolnosť voči chladu 2
 • Odolnosť voči suchu 1 -2
 • Odolnosť voči tieňu 1
 • Odolnosť voči vlhku 5
 • Požadovaná úroveň hnojenia 4
 • Vzhľad po kosení 3
 • Jemnosť listov 1

Hodnotenie 1-5 : 1- najlepšie hodnotenie vlastnosti