RESILIENT BLUE SPORT

 • RESILIENT BLUE - KVALITÍVNE NOVÁ TRÁVNA ZMES
 • Lipnica v zmesi ošetrená technológiou yellow jacket pre bezpečné klíčenie
 • extrémne tolerantná  k stresovým podmienkam
 • veľmi rýchla regenerácia
 • veľmi vysoká tolerancia k záťaži
 • vysoká odolnosť voči hubovým chorobám trávnika
  Viac informácií nájdete v brožúre v aj
 • Balenie: 15 kg
 • Výsevok: 30-40 g / m2
 • Zloženie:

Druh

Odroda

22,5%

Mätonoh trváci - trsnatá forma

Barorlando

22,5%

Mätonoh trváci - trsnatá forma

Amiata

25%

Mätonoh trváci - odnožujúca forma

Barprium

15%

Lipnica lúčna 

Barserati -yellow jacket

7,5%

Lipnica lúčna

Barimpala - yellow jacjet

7,5%

Lipnica lúčna

Bariris- yellow jacket