Aplikátory hnojív

Aplikátory hnojív

Na správnu aplikáciu hnojív je nevyhnutné použiť správny aplikátor. Rozmiestnenie granúl na povrchu trávnika je veľmi dôležité, aby každý kus trávnika dostal rovnaké množstvo živín a neobjavili sa nevyfarbené miesta v trávniku.