Sierrablen plus PEARL Spring and Summer 17+5+5+5 MgO

Sierrablen Plus sú hnojivá s riadeným uvoľňovaním živín najvyššej kvality.  Do výrobného procesu bola pridaná technológia Ostara Pearl®, vďaka ktorej sa dosiahne výrazne väčšie zakorenenie a efektívnejšie využitie živín oproti tradičným zdrojom živín.

S technológiou Pearl sa eliminovalo riziko vylúhovania fosforu do životného prostredia alebo jeho viazania  na pôdnych časticiach. Vďaka technológii  Pearl sa uvoľňuje fosfor iba ako reakcia na organické kyseliny produkované koreňmi. Uvoľnený fosfor je okamžite absorbovaný koreňmi rastlín.

Benefity:

 • Poly-S technológia zabezpečuje riadené a postupné uvoľňovanie živín po dobu 3 mesiacov
 • Unikátne koreňmi aktivované uvoľňovanie  fosforu, dusíka a horčíka, ktorého výsledkom je podpora rastu  koreňového systému
 • Urýchľuje  čas „zberu“ pri pestovaní trávnych kobercov
 • ·Obsahuje Polyhalit – zdroj horčíka, vápnika, draslíka
 • Ideálne hnojivo pri pokladaní trávnika
 • Vhodné na jarné a letné hnojenie

 Parametre hnojiva: 

 • Účinnosť: 3-4 mesiace
 • Balenie: 25 kg
 • Dávkovanie: 20-50 g/m2
 • Pokrytie z 1 balenia: 500-1250 m2

Obsah živín:

 • dusík ako N - 17 %
 • fosfor ako P2O5 - 5 %
 • draslík ako K2O - 5 %

Formy N:

 • N- NH4+/ 2,9 %
 • N- urea/ 14,1 %

Obsah mikroelementova sekundárnych prvkov:

 • horčíka ako MgO - 5%
 • vápnik - CaO- 2%

Aplikujte na suché listy a po aplikácii trávnik zavlažte.Závlaha pomôže lepšiemu usadeniu hnojiva a minimalizuje riziko spálenia. Neaplikujte hnojivá za mrazivých a príliš suchých podmienok. Pokiaľ možno aplikujte hnojivá na pokosený trávnik a 2-3 dni po hnojení nekoste. Uvoľňovanie dusíka je výrazne spomalené ak teplota pôdy klesne pod 10 stupňov C.

Výhody aplikácie hnojív s postupným uvoľňovaním živín:

 • Minimálne riziko spálenia porastu.
 • Rastliny majú neustály prísun živín počas celej vegetácie.
 • Vyrovnaný rast nadzemnej a podzemnej časti rastlín.
 • Úspora práce - potreba menej často hnojiť a kosiť.

Aplikované čisté živiny kg/ha:

 

25 g /m2

40 g /m2

50 g /m2

N

P

K

N

P

K

N

P

K

42,5

12,5

12,5

68

20

20

85

25

25

Termín odporúčanej aplikácie:

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

X

X

X

X

X

X