Mikrobiálne hnojivá

Hnojivá resp. prípravky s obsahom mikroorganizmov - baktérií alebo húb.
Mikroorganizmy vytvárajú konkurenciu, príp. vylučujú metabolity, ktoré pôsobia antagonisticky na patogénne huby prítomné väčšinou v pôdnom prostredí, kde je ich najväčšia koncentrácia. Z pôdneho prostredia sa patogény rozšíria, pri pôsobení priaznivých podmienok, na listy ostatné časti rastlín, kde sú viditeľné príznaky napadnutia. Preto eliminácia patogénov v koreňovom prostredí je jeden z najúčinnejších spôsobov ich likvidácie.
Všetky mikrobiálne hnojivá majú najvyššiu účinnosť pri pravidelnej preventívnej aplikácii.
Aplikáciou fungicídov sa ich účinnosť znižuje resp. aplikovaný fungicíd nepôsobí deštruktívne iba na patogénne huby ale aj na huby dodané mikrobiálnymi hnojivami.

Sortiment prípravkov proti hubovým chorobám:

 • TRIFENDER
  biofungicíd s obsahom huby Trichoderma asperellum T34
  Viac o prípravku TU
 • Fielder
  biofungicíd s obsahom huby Trichoderma asperellum T34
  Viac o prípravku TU
 • Azoter L+
  biostimulant s obsahom húb viažúcich vzdušný dusík
  Viac o prípravku TU
 • Azoter F
  biostimulant s obsahom Trichodermy
  Viac o prípravku TU
 • Rizocore
  biostimulant s obsahom mykoríznych húb
  Viac o prípravku TU