Integrovaná starostlivosť

Zásady integrovaného prístupu k problémom trávnika.
Chemické prípravky uvedené v nižšie uvedenných materiáloch je možné nahradiť prípravkami s rovnakou účinnou látkou dostupnou v SR.
V prípade otázok nás Kontaktujte nás mailom.