Superior Golf Charkov

Superior Golf Charkov

Práve v Superior Golf Club sme začali v júni tohto roku. Začiatkom augusta je inštalovaná závlaha na 4 fairway, 3 greenoch a 4 odpaliskách. Práce na inštalácii závlahy pokračujú podľa plánu s výkyvami podľa stavu  počasia. Prebehajú  práce na budove čerpacej stanice.

Reálny obraz si možno urobiť z fotografií z miesta inštalácie.

O priebehu prác budeme aktuálne informovať.