Odkameňovanie

Stroj na základné spracovanie pôdy v kamenistom teréne. Preoseje pôdu, vyzberá kamene od veľkosti cca 5 cm. Kamene sú zberané do samovykladacie zásobníka o kapacite 3000 kg.
Technické parametre stroja :
Požadovaný výkon traktora : 70-100 HP
Pracovná šírka : 160 cm
Hmotnosť : 2500 kg
Veľkosť zásobníka : 3000 kg

Stone picker - stroj na zber kameňov
Kamene sa vysýpajú na predom určené miesto