Hydroosev

Hydroosev

Na mnohých miestach so sťaženým prístupom, hydroosev je jediným riešením na založenie trávneho porastu. Výsev je v tomto prípade veľmi bezpečný a veľmi racionálny a stáva sa úspešnou alternatívou založenia trávnika.

Zmes, ktorou sa vysieva obsahuje osivo, hnojivo a biologický tmeliaci materiál, ktorý udržuje osivá na povrchu pôdy, je špeciálnym zariadením nastrekovaná na požadovanú plochu. Do zmesi sa obyčajne pridáva farbivo, pre presné určenie osiatej plochy.

Trávny druh a odroda v tomto type výsevu nieje presne limitované, skôr sa vyberá podľa účelu, na ktorý má vysievaná plocha slúžiť.

Najčastejšie sa hydroosevom vysievajú

  • eróziou poškodené pozemky
  • svahy okolo diaľnic a priehrad
  • skládky odpadu
  • extrémne terény

Pri hydrooseve nemá limitujúci význam kvalita osivového lôžka. Prípadné nerovnosti nemajú vplyv na kvalitu výsevu. Požadovaná kvalita sejbového lôžka závisí iba od spôsobu , akým sa bude vysievaná plocha ďalej využívať.
Hydroosev sa môže realizovať počas celého roku.

Podmienky na rast sú často veľmi extrémne na svahoch. Teplota je veľmi vysoká a pôda vysychá veľmi rýchlo. Na takomto type pozemkov sa najlepšie uplatní kostrava červená alebo kostrava ovčia. Kostrava červená dlhovýbežkatá vytváraním podzemných rhizómov veľmi dobre stabilizuje povrch a dobre z rhizomov regeneruje po prekonaní nepriaznivých podmienok.

Kostrava červená krátkovýbežkatá je veľmi tolerantná voči soliam. Kostrava trsťovitá veľmi dobre odoláva extrémne suchým podmienkam.