Zmesi na fairway

Zmesi na fairway

Fairway tvoria najväčšie plochy na golfových ihriskách, ale v porovnaní s greenami sa im venuje o mnoho menšia starostlivosť. Z hľadiska hospodárenia s vodou a výživy , údržby je veľmi dôležité aké trávne druhy a odrody budú tvoriť zmes na fairway. Zvlášť dôležité je vybrať správnu odrodu mätonohu a lipnice, nakoľko nie všetky odrody dobre znášajú nízke kosenie.

Na nové výsevy Fairway sa spravidla nepoužívajú štandartné trávne zmesi, ale architekt navrhuje zmes v závislosti na pôdnych a klimatických podmienkach ako aj charaktere ihriska.


Vypracujeme a navrhneme trávnu zmes na Fairway podľa Vašich klimatických podmienok a požiadaviek architekta.

Kontaktujte nás mailom.