Zmesi na rough

Zmesi na rough

Rough na golfovom ihrisku musí tolerovať nízku intenzitu udržiavania trávnika, ale pri tom musí mať uspokojivý vzhľad. Spravidla nie sú zavlažované, musia tolerovať suché podmienky.

Preto sa na rough sa využívajú odlišné odrody trávnych druhov ako na ostatných častiach golfového ihriska.

Na nové výsevy roughov sa spravidla nepoužívajú štandartné trávne zmesi, ale architekt navrhuje zmes v závislosti na pôdnych a klimatických podmienkach ako aj charaktere ihriska.


Vypracujeme a navrhneme trávnu zmes na Rough podľa Vašich klimatických podmienok a požiadaviek architekta.

Kontaktujte nás mailom.