Od projektu po grow - in

Od projektu po grow - in

Celý projekt od prvej myšlienky po otvorenie ihriska možno rozdeliť do nasledujúcich fáz:

Pred výstavbou ( PRE-Construction Phase) - cca 3-6 mesiacov

 • ideálny team
 • konzultatni
 • príprava projektovej dokumentácie
 • výber a kontraktácia subdodávateľov
 • plánovanie termínov a uzatváranie príslušných zmlúv
 • výber materiálov (piesok, štrk, osivo, hnojivo, stroje)
 • testovanie materiálov ak je potrebné

Konštrukčná fáza ( Construction Phase ) - cca 18-30 mesiacov

 • čistenie pozemku
 • presun zeminy a konštrukčných materiálov
 • hrubý šejping
 • drenážne práce
 • inštalácia závlahy
 • jemný šejping
 • finálny šejping a výsev
 • úprava terénu

Grow-in cca 8-18 mesiacov

 • personálne otázky budúceho ihriska
 • finalizovanie dodávok strojov
 • príprava rozpočtu
 • postupné "zazelenanie " ihriska a údržbové práce s tým spojené
 • testovanie závlahy, hnojenie trávnikov
 • kosenia trávnikov
 • príprava na otvorenie ihriska