Norma na materiál na výstavbu greenov

Norma na materiál na výstavbu greenov

Pri výstavbe greenu podľa USGA normy je treba dodržať určité pravidlá pre všetky vrstvy:

  • podložie
  • drenáž
  • medzivrstva ( nie vždy sa  realizuje)
  • hlavná konštrukčná vrstva

Parametre piesku na hlavnú konštrukčnú vrstvu:

Por. č.

Názov

Priemer častíc

Odporúčanie v % z celkového množstva

1

Jemný štrk

2-3,4 mm

nie viac ako 10 %, max. však 3 % jemného štrku

2

Veľmi hrubý piesok

1-2 mm

3

Hrubý pieskok

0,5-1 mm

min. 60 %

4

Stredne hrubý piesok

0,25-0,5 mm

5

Jemný piesok

0,15-0,25 mm

max. 20 %

6

Veľmi jemný piesok

0,05-0,15 mm

max. 5 %

7

Prachovitý pieskok

0,002-0,05

max. 5 %

8

Ílovité častice

pod 0,002 mm

max. 3%

9

Jemné častice celkom

položky 6-8

spolu max. 10 %

Do hlavnej konštrukčnej vrstvy možno pridať organickú hmotu , ale aj iné porozívne materiály, ktoré zlepšujú fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy.

Norma USGA neupravuje resp. nehovorí o tom aké hnojivá , osivá použiť pri zakladaní, príp. ako inak upraviť sejbová lôžko. Výberu trávnej zmesi obzvlášť treba venovať náležitú pozornosť, nakoľko vymeniť druhové a odrodové zloženie na existujúcom greene nie je jednoduché.

Ak potrebujete viac informácii k danej téme napíšte nám.

Či je materiál vhodný na konštrukciu je možné otestovať v špecializovaných  laboratóriach v zahraničí. Zoznam niektorých môžete nájsť tu.