Údržba priemyselných parkov

Údržba trávnikov a zelene

Vlastným strojovým vybavením vieme zabezpečiť:

  • grafický návrh riešenia zelene a následná realizácia ( výsadba drevín, príprava pôdy, založenie trávnika

  •  komplexnú starostlivosť o trávniky -pravidelné kosenie a hnojenie, pravidelné mechanické zásahy ako dosev, prevzdušnenie, pieskovanie
  • komplexnú starostlivosť o dreviny a kry - pravidelné strihanie a údržba, dosádzanie trvaliek a drevín, mobilná zeleň
  • dizajn , realizácia a údržba závlahového systému a čerpacej stanice

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás mailom.