Inštalácia umelého trávnika

Ako prebieha inštalácia umelého trávnika

Radi by sme vám v skratke predstavili celý proces inštalácie umelého trávnika...

  • Podklad musí byť rovný, čistý a v prípade pokládky na štrkové lôžko dostatočne zhutnený a pri pevných podkladoch súdržný, pretože prípadné nerovnosti, kamene a iné rôzne iné predmety sa prejavia skopírovaním do povrchu inštalovanej umelej trávy
  • Na pripravený povrch sa položí trávny koberec
  • Pred pokládkou musia byť jednotlivé pásy koberca rozvinuté niekoľko hodín na určenom mieste pred zlepením v závislosti od aktuálnych klimatických podmienok, zároveň  je dôležité, aby bol trávny koberec čo najtesnejšie vedľa teba a  pri finálnej inštalácii nebolo vidieť jednotlivé spoje
  • Následne sa povrch zapieskuje a upraví do finálnej podoby
  • Na základe lokálnych podmienok je možné pridať systémy, ako napríklad vykurovanie, zavlažovanie a prevzdušňovanie pod povrchom

PONÚKAME VÁM:

  • NAVHRNUTIE IDEÁLNÉHO RIEŠENIA PRE VÁŠ PROJEKT
  • PORADENSTVO
  • INŠTALÁCIU UMELÉHO TRÁVNIKA
  • NÁSLEDNÝ SERVIS