Údržba hybridného trávnika

Xtra Grass údržba

 • Údržba hybridných trávnikov prebieha podobne ako u naturálnych trávnikov s pieskovým podložím
 • Hybridné trávniky zaručujú menej opráv vytrhnutých drnov a menej lajnovania
 • Pravidelné povrchové prevzdušňovanie a podpovrchové prevzdušňovanie (vertidrain) je vysoko odporúčané, nakoľko hybridné trávniky  majú tendenciu zhutňovania
 • Dosev prevažne mätonohom

Ročná regenerácia

 • Frézovanie - odstraňovanie plste organických nečistôt
 • Verticutting 15mm hlboké – otvorenie povrchu a odstránenie zasypaných vlákien
 • Topdressing 30 m3
 • Hlboké prevzdušňovanie s vertidrainom 
 • Hnojenie
 • Dosev
 • Zavlažovanie a zapestovanie trávnika


PONÚKAME VÁM:

 • NAVHRNUTIE IDEÁLNÉHO RIEŠENIA PRE VÁŠ PROJEKT
 • PORADENSTVO
 • INŠTALÁCIU HYBRIDNÉHO SYSTÉMU
 • NÁSLEDNÝ SERVIS