Údržba umelého trávnika

Tak ako prírodný trávnik, aj umelé trávniky potrebujú pravidelnú údržbu. Pri pravidelnej a správnej údržbe  sa predlžuje životnosť a funkčnosť umelého trávnika.

Správna údržba zvyšuje:
•    Kvalitu povrchu
•    Hernú charakteristiku trávnika
•    Životnosť
•    Bezpečnosť

Pri využívaní umelého trávnika  sa zhutňuje zásyp a vlákna sa stávajú uľahnutými. Povrch sa stáva tvrdým, menej prepúšťa vodu a bez pravidelnej údržby sa zvyšuje riziko polámania vlákien a tým k zníženiu životnosti trávnika.

Správna údržba predstavuje:
•    Udržiavanie čistého povrchu
•    Udržiavanie správnej výšky zásypu
•    Udržiavanie vzpriameného vlákna
•    Oprava menších defektov v trávniku
•    Dopĺňanie granulátu

Prečesanie trávnika

Realizuje sa kefami rôzneho tvaru.

Účelom prečesania trávnika je :
•    Vyrovnanie zásypu v trávniku
•    Zaistiť jednotnosť povrchu
•    Zabrániť uľahnutiu trávnika

Dôležité je prečesať trávnik rôznymi smermi, aby sa uľahnuté vlákna narovnali. Ideálne je spolu v prečesaním realizovať aj dekompresiu.

Prevzdušnenie – dekompresia

Realizuje sa prútovými bránami rôzneho typu.

Účelom dekompresie je
•    uvoľnenie zošlapaného a zhutneného granulátu
•    lepšie rozloženie granulátu
•    zvýšenie elasticity povrchu

Doplnenie granulátu

V priebehu užívania umelého povrchu dochádza k stratám granulátu, preto je nevyhnutné ho pravidelne dopĺňať. Straty granulátu sú najvyššie po zime, preto je dôležité skontrolovať výšku granulátu na jar.
Po doplnení granulátu je potrebné povrch dôkladne prečesať a zapracovať granulát.

Čistenie

Na čistenie povrchu umelého trávniku používame stroj VERTI TOP VAC, ktorý
•    odstraňuje nečistoty z povrchu trávnika tým, že naberá materiál z povrchu trávnika a preosieva ho cez jemné sitá
•    súčasne vákuová jednotka odsáva  jemný prach a jemné nečistoty z granulátu


VERTI TOP VAC využíva unikátnu technológiu odsávania prachu z gumového granulátu.Postrek proti burinám resp. machu

Hlavne pri starších povrchoch a pri nefunkčnej drenáži, sa môže na povrchu vyskytovať mach príp. môžu začať rásť menej náročné buriny. V tomto prípade je potrebné aj umelý povrch ošetriť proti machom a burinám.

Katalóg údržby umelých trávnikov v pdf

PONÚKAME VÁM:

  • NAVHRNUTIE IDEÁLNÉHO RIEŠENIA PRE VÁŠ PROJEKT
  • PORADENSTVO
  • INŠTALÁCIU UMELÉHO TRÁVNIKA
  • NÁSLEDNÝ SERVIS