Zavlažovací systém na futbalovom ihrisku

Porovnanie zavlažovacieho systému s 13 ,16, a 24 postrekovačmi.

Varianta s 13 postrekovačmi:

Vzájomné prekrytie z postrekovača na postrekovač:

 • prekrytie  troch postrekovačov:len 25% plochy
 • väčšina plochy je pokrytá len jedným postrekovačom

schéma pokrytia 13-postrekovačmi:

Výhody:

 • lacná varianta zavlažovania futbalovej plochy
 • stredové postrekovače sú integrované do trávnikovej plochy
 • 5 miest pre pripojenie hadíc na systém

 

Nevýhody:

 • distribúcia vody nie je ideálna - problémy pri veternom počasí
 • dlhá doba zavlažovacieho procesu – pracuje vždy jeden postrekovač po druhom (je možné skrátiť, ale projekt bude drahší ) 
 • zložitejšie riešenie situácie pri oprave nejakého postrekovača

 

Varianta s 16-postrekovačmi.

Parametre  systému s 16 postrekovačmi.

 • vzájomné prekrytie z postrekovača na postrekovač: cca 85%  
 • miesta, kde je prekrytie až štyroch postrekovačov, ale väčšina plochy je pokrytá  postrekom z dvoch až troch postrekovačov  
 • miesta, kde plochu zalieva len jeden postrekovač sú okolo čiar a okolo stredových postrekovačov

 

schéma pokrytia 16-postrekovačmi:

Výhody:

 • stredná varianta zavlažovania futbalovej plochy  
 • možnosť postrekovať až štyrmi postrekovačmi súčasne 
 • relatívne krátka doba procesu zavlažovania  
 • solídna distribúcia vody na plochu  
 • stredové postrekovače sú integrované do trávnikovej plochy  
 • 8 miest pre pripojenie hadíc na systém

Nevýhody:

 • problémy pri veternom počasí 
 • sú tu miesta zavlažované len jedným postrekovačom

 

Varianta s 24-postrekovačmi:

 • vzájomné prekrytie z postrekovača na postrekovač: cca 100%  
 • miesta, kde je prekrytie až štyroch postrekovačov, ale väčšina plochy je pokrytá  postrekom troch postrekovačov  
 • nevyskytujú sa tu miesta pokryté len jedným postrekovačom

 

 

Schéma pokrytia 24-postrekovačmi:

Je to ideálny systém na zavlažovanie futbalového ihriska.