Rôzne druhy pestovateľských nádob pre verejnú zeleň

Rôzne druhy pestovateľských nádob pre verejnú zeleň

Ponúkame široký sortiment pestovateľských nádob pre verejnú - mestckú zeleň.

Viac informácii, cenníky na vyžiadanie TU.